นโยบายการรับสมัครตัวแทน Deal-life

รายละเอียดการเป็นตัวแทน
1. ท่านจะได้สิทธิ์ในการขายสินค้าของบริษัท deal-life โดยไม่มีค่าสมัครใดๆ
2. ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าที่ทางตัวแทนสั่งซื้อเข้ามาให้กับลูกค้าโดยตรง โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการแพ็คสินค้าส่งลูกค้า
3. ท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากการขายสินค้าที่ 40-50% จากยอดขาย และแบ่งจ่ายเป็น 4 รอบต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  3.1 รอบที่ 1 วันที่ 1-7 จ่ายวันที่ 12
  3.2 รอบที่ 2 วันที่ 8-14 จ่ายวันที่ 20
  3.3 รอบที่ 3 วันที่ 15-21 จ่ายวันที่ 26
  3.4 รอบที่ 4 วันที่ 22-สิ้นเดือน จ่ายวันที่ 5 เดือนถัดไป
4. ท่านจะได้สิทธิ์การเข้าถึงคลังสื่อโฆษณา ต่างๆ เพื่อนำไปโปรโมทในเพจของท่านฟรี ทางบริษัทจะ อัพโหลดสื่อโฆษณาลงระบบทุก 2-3 วันต่อสัปดาห์
5. ท่านสามารถเรียนรู้การยิงโฆษณาผ่านสื่อที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นหรือหามาให้ และได้สิทธิ์เรียนยิงโฆษณาส่วนตัวกับทางบริษัท (ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก)
6. หากท่านแนะนำเพื่อน คนรู้จักมาสมัครตัวแทน กับเรา ทางเราจะมีค่าตอบแทนให้จำนวน 3,000 บาท โดยจะแบ่งจ่าย เป็นรอบๆ เหมือนกับข้อ 3 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  6.1 เมื่อยอดขายเพื่อนครบ 5,000 บาท ท่านจะได้รับ ค่าแนะนำ 1,000 บาท
  6.2 เมื่อยอดขายเพื่อนครบ 10,000 บาท ท่านจะได้รับ ค่าแนะนำ เพิ่มอีก 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท
  6.2 เมื่อยอดขายเพื่อนครบ 15,000 บาท ท่านจะได้รับ ค่าแนะนำ เพิ่มอีก 1,000 บาท รวมเป็น 3,000 บาท
7. หากท่านชวนเพื่อนมาขาย ท่านจะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายเพื่อน 2% โดยคำนวนจ่ายให้ทุกวัน ที่ 5 ของเดือนถัดไป
8. หากแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนมียอดขาย จะได้รับ % ส่วนแบ่ง จากยอดขายเพื่อน สูงสุดถึง 10% อีกด้วย โดยจะจ่าย เดือนละ 1 ครั้ง ใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

เงื่อนไขการเป็นตัวแทน
1.) การสมัครตัวแทนต้องสมัครโดยใช้ข้อมูลจริงทุกประการ
2.) ห้ามขายสินค้าในราคาต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด หากขายต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนทันที
3.) ห้ามนำสินค้าไป โปรโมทในทางผิดกฏหมาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวแทน
4.) ห้ามโฆษณาขายสินค้า จนเกินจริง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวแทน